ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Gyűszűbirtok Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14., adószám: 25072899-2-17), mint Szolgáltató által üzemeltett webáruház használatával kapcsolatos általános szerződési feltételeket, így a Szolgáltatót és a Vásárlót (együttesen Felek) megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Kérjük, hogy szíveskedjen jelen dokumentumot áttanulmányozni, tekintettel arra, hogy megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy azt magára nézve kötelezőnek tekinti, az abban foglaltakat elfogadja. Erre tekintettel kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért. Tájékoztatjuk, hogy az ÁSZF az ajánlattétel elfogadásával Ön és a Gyűszűbirtok Kft. között szerződésként jön létre. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal.

A webáruházat üzemeltető Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Gyűszűbirtok Kft.
Szolgáltató székhelye: 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14.
Szolgáltató adószáma: 25072899-2-17

Szolgáltató elektronikus elérhetősége: info@gyuszubirtok.hu
Szolgáltató Cégjegyzékszáma: 17 09 010465

Nyilvántartásba vette a Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató képviselőjének neve: Némedi Péter, Töttös Tibor
Szolgáltató számlavezető bankja: Takarékbank Zrt. (Hungária)

(7100 Szekszárd, Mátyás király utca 6.; 02 10 060340)
Szolgáltató számlaszáma: 70600126-11120315-00000000

Engedélyező hatóság: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Engedély száma:

A webáruház elérhetőségei

Webáruház levelezési címe: 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14.
Webáruház telefonszáma: 06 70 9494905
Webáruház elektronikus elérhetősége: rendeles@gyuszubirtok.hu
Webáruház domain címe: https://gyuszubirtok.hu

Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Rackhost Kft.
Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Cégjegyzékszáma: 06 09 016853
Adószáma: 23184626-2-06

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a többi hatályos jogszabály irányadó, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weboldalán létesülő jogviszonyokra terjed ki, Szolgáltató, mint eladó és Vásárló, mint vevő között. A szerződés nyelve magyar.

Hatálybalépés dátuma: ………………….

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, mely módosítást annak hatályba lépése előtt 10 nappal köteles közzétenni a Webáruház honlapján. Az ÁSZF a Webáruház honlapján folyamatosan rendelkezésre áll, onnan elérhető.

A Szolgáltató által üzemeltett Webáruház a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, az szerzői jogi műnek minősül. A weboldalon megjelenő tartalmak, módszerek, értékesítési megoldások szerzői jogi védelem alatt állnak. A felhasználásuk a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogkövetkezményeket von maga után. A felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

 1. Adatkezelési szabályok

A Webáruház adatvédelmi szabályzata elérhető a https://gyuszubirtok.hu weboldalon.

 1. A szerződés tárgya, a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságai

A https://gyuszubirtok.hu címen elérhető Webáruházban található termékek online rendelhetők meg. Ezen termékek képezik a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés tárgyát.

A termékek lényeges tulajdonságai a termékoldalon találhatók, a Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről fotót jeleníthet meg, amelyek adott esetben a valóságtól eltérő illusztrációk is lehetnek.

A termékek mellett megtalálható annak vételára, mely forintban értendő és tartalmazza a törvényben előírt, mindenkori hatályos általános forgalmi adót, valamint a csomagolás díját. Az árak azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Vásárlót az akció időtartamáról.

 1. A rendelés menete
  1. A termék kiválasztása

A Vásárló bejelentkezik a Webáruház oldalára és megkezdheti a termékek áttekintését, kiválasztását akár a termék nevére, akár a fényképre kattintva. Itt megnézheti a termék lényeges tulajdonságait és megkezdheti a vásárlást.

A Webáruházban regisztrálást követően lehetséges a vásárlás. A regisztrációval gyorsabb a további vásárlás és áttekinthetők a korábbi rendelések.

A regisztráláskor a szükséges adatokat kell megadni és azt követően lehet megkezdeni a rendelést. További belépéskor a regisztrált vásárlók a bejelentkezési adatokkal léphetnek tovább.

  1. A termék kosárba helyezése

A Vásárló ezt követően a kiválasztott termék darabszámát beállítja és a „Kosár” -ba helyezi a terméket. A „Kosár” tartalma tetszőlegesen változtatható, ismételten megtekinthető, ezáltal még nem jön létre a Vásárló számára fizetési kötelezettség. A „Kosár” automatikusan módosítja a rendelés adatait, összegét a változtatásoknak megfelelően. A Vásárlónak a „Kosár” tartalmának törlésére is van lehetősége. Amennyiben további terméket nem szeretne a „Kosár” -ba tenni, a „Tovább” gombra kattintva léphet a fizetéshez.

  1. Szállítási cím, szállítási és fizetési móddal kapcsolatos adatok megadása

A Vásárlónak szükséges megadnia a szállítási címet és a számlázáshoz elengedhetetlen adatokat, mint név, cím, telefonszám, email cím, szükség esetében az adószám. Ezeket a szállítási adatokat a Webáruház automatikusan tárolja. A szállítási címtől eltérő számlázási adatok megadására is van lehetőség, illetve a megjegyzés rovatban egyéb információk is megadhatók.

  1. Rendelés ellenőrzése és véglegesítése

Mielőtt a rendelés elküldésre kerül, leellenőrizhető a megvásárolni kívánt termék ára, szállítási költsége, a szállítási adatok, a számlázási adatok. Hiba esetében szükséges elvégezni a módosításokat a „Vissza” gombra kattintva.

Amennyiben a rendelést a Vásárló rendben találta, a „Megrendelem” gombra kattintva lehet elküldeni a rendelést. A Vásárló, mint ajánlattevő a megrendeléssel elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, egyúttal tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az ajánlattételt elfogadja. Az automatikus visszaigazolás azonban szerződést még nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy e-mailben küld értesítést a rendelés részleteiről és a teljesítés, szállítás várható időpontjáról.

  1. Visszaigazolás

A Szolgáltató a Vásárló megrendeléséről elektronikus úton, e-mailben haladéktalanul visszajelzést küld a Vásárlónak. Ez egy automatikus e-mail üzenet a rendelés beérkezéséről a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legfeljebb 48 órán belül. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül a Vásárlóhoz, akkor mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz a Vásárlót nem köti a megrendelése és nem köteles a kiszállított terméket átvenni.

Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Amennyiben a Vásárló rossz e-mail címet adott meg, vagy az üzenetet a postafiók tárhely telítettsége miatt nem tudja fogadni, a Szolgáltató nem felelős a visszaigazolás határidőben történő visszaküldésének elmaradásáért.

  1. Hibás ár

Amennyiben a Webáruházban hibás ár (pl.: „0” Ft összeg) vagy egyéb hiányosság kerül feltüntetésre, a Szolgáltató jogosult a korrigálásra. Hibás áron történt megrendelés esetén nem jön létre a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató között. A hiba felismerését és a módosítást követően a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja az új adatokról, aki még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetősége van elállni a szerződéstől.

  1. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek

A Vásárló a rendelés során folyamatosan javíthatja vagy törölheti az általa bevitt adatokat. Ehhez minden esetben van visszalépési lehetősége, amennyiben még nem véglegesítette a megrendelést. A megrendelés elküldése után a Szolgáltató elérhetőségeinek bármelyikén jelezheti változtatási szándékát.

A végleges megrendelés elküldésével Vásárló tudomásul veszi, hogy a hibásan bevitt adatok miatt Vásárlót ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 1. A megrendelések feldolgozása és a teljesítés
  1. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 16.00 óráig történik. A Vásárló adott napon ezt követően is leadhatja megrendelését, azonban az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.

  1. Teljesítési határidő

A megrendelt termék a visszaigazolástól számított ………. munkanapon belül kerül kiszállításra. Amennyiben a termék nincsen raktáron, Szolgáltató haladéktalanul értesíti Vásárlót a várható teljesítés idejéről.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 1. Fizetési módok

Személyes átvétel esetében a Vásárló, választása szerint a terméket a Szolgáltató 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14. szám alatti üzlethelyiségében veheti át, a vételárat készpénzben vagy bankkártyával a helyszínen fizeti meg.

Utánvétes fizetési mód választása esetén a Vásárló a termék ellenértékét annak futárszolgálattól történő átvételekor fizeti ki.

Banki átutalás esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a nevet és a rendelési azonosítót. A Szolgáltató adatai (név, számlavezető bank, számlaszám) az Általános Szerződési Feltételekben megtalálhatók.

Bankkártyás fizetés esetén az ellenérték megfizetés a megadott Bank biztonságos fizetési rendszerén keresztül történik. Itt a kártya adatait szükséges megadni, majd a „Fizetés” gombra kattintva lehet teljesíteni a fizetést. Visszaigazolást a Vásárló a Webáruháztól kap a teljesítésről.

 1. Szállítási módok

Személyes átvétel esetén a Vásárló a terméket a Szolgáltató 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14. szám alatti üzlethelyiségben veheti át. Ez esetben az átvétel díja ingyenes.

Futárszolgálattal történő házhoz szállítás választása esetén a ……………………. futárszolgálat viszi házhoz a terméket. A kézbesítés munkanapokon ……………. óra között történik. Amennyiben az első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található telefonszámon a Vásárló fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot tud megadni. A szállítás díja: ……………

 1. Elállási jog
  1. A Vásárlót megillető elállási jog ismertetése

A Vásárlót a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a termék átvételét követő 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Ezt az itt letölthető minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, melyet a Szolgáltatóhoz kell eljuttatnia határidőben a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Minta

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, akkor az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a kézhezvételétől kezdődik az elállásra nyitva álló 14 napos határidő.

A Vásárló a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a szerződés megkötésére a Vásárló tett ajánlatot, a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Amennyiben a Szolgáltató az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha a Vásárló a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. Nem illeti meg azokat a vállalkozásokat, akik szakmájuk, üzleti tevékenységük körében járnak el.

  1. A Szolgáltató kötelezettségei a Vásárló elállása esetén

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató köteles a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Vásárló részére, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl.: kiszállítás költsége) is a Vásárló által igénybe vett fizetési módon. Ettől a Vásárló kifejezett belegyezésével lehet eltérni, de a Vásárlót többletköltség nem terhelheti.  Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

  1. A Vásárló kötelezettségei elállás esetén

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató jelen esetben nem vállalja a visszaszállítási költséget.

Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a Vásárló az értékcsökkenésért, ha a Szolgáltató nem tájékoztatja az elállási jogról.

  1. A Vásárlót megillető elállási jog alóli kivételek

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
 1. Kellékszavatosság

A jelen ÁSZF kellékszavatosságra vonatkozó pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján készült.

  1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  1. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  1. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

  1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

A jelen ÁSZF termékszavatosságra vonatkozó pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján készült.

  1. Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  1. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  1. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

  1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás
  1. Milyen esetben élhet a Vásárló a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

  1. A Vásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit.

Az ezen esetkörbe nem tartozó termékek esetén a Szolgáltató jótállást nem vállal.

A jótállási igény időtarama 1 év, az igény ezen határidőben érvényesíthető. Elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a jótállásra kötelezett a kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

A 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  1. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  1. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Szolgáltató nem tartozik jótállással az olyan károkért, amelyek a termék átvételétől, a kárveszély átszállásától kezdve a termék nem rendeltetésszerű használatából, gondatlan kezeléséből származnak.

 1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Vásárló kötelezettsége a szerződés létrejöttének igazolása, a szavatossági kötelezettségekkel kapcsolatos költségek azonban a Szolgáltatót terhelik. A bejelentett szavatossági vagy jótállási igényről a Szolgáltató jegyzőkönyvet köteles felvenni, melynek másolatát Vásárló rendelkezésére kell bocsátania, illetve nyilatkoznia kell döntéséről az igénnyel kapcsolatban 8 munkanapon belül. A Szolgáltató – a Vásárló választása szerinti – kötelezettségének 15 napon belül eleget tesz.

 1. Ügyfélszolgálat

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy megrendelést követően a megrendelt termékkel kapcsolatban, elállással, szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban Ügyfélszolgálatunkkal felvegye a kapcsolatot.

Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége: rendeles@gyuszubirtok.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06 70 9494905

 1. Panaszkezelés

A Webáruház termékeivel, a Szolgáltató tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszok az alábbi elérhetőségeken terjeszthetők elő:

 • levelezési cím: 7100 Szekszárd, Sárköz. u. 11-14.
 • weboldal: www.gyuszubirtok.hu
 • e-mail cím: info@gyuszubirtok.hu
 • telefonszám: 06 70 9494905
 • személyesen a 7100 Szekszárd, Sárköz u. 11-14. szám alatti üzlethelyiségben.

A Szolgáltató a személyesen, szóban előterjesztett panaszt azonnal megvizsgálja és szükség esetén nyomban orvosolja. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a panaszkezeléssel vagy nincs lehetőség az azonnali kivizsgálásra, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet másolatban átad a Vásárló részére. A jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz leírását, a bemutatott dokumentumokat, a Szolgáltató álláspontját, jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét. A jegyzőkönyvet 5 évig köteles a Szolgáltató megőrizni.

Az írásban, egyéb módon előterjesztett panaszra a Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles írásban közölni az álláspontját. Elutasító álláspont esetében indokolni is köteles, továbbá köteles tájékoztatni a Vásárlót arról, hogy milyen lehetőségei vannak további ügyintézésre. Köteles megadni e körben a Vásárló lakóhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségeit, székhelyét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét.

Fogyasztóvédelmi hatóság

A Vásárló panasszal közvetlenül a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el közigazgatási hatósági ügyekben.

Békéltető testület

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárlót megilleti a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulás lehetősége. Panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárás iránti kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a fogyasztó nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,

– a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét és székhelyét, vagy telephelyét,

– ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét,

– a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról,

– valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat, amik alátámasztják saját álláspontját,

– nyilatkozatát, ami igazolja, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással,

– a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást,

– a döntésre irányuló indítványt

– végül az aláírását.

A kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-036
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Elnök: dr. Koncz Pál
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 501-850

Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Kovács Vince
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: 88/814-121
Fax száma: 88/412-150
Elnök: dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás 

Amennyiben a Vásárló nem él a békéltető testülethez fordulás jogával, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

– az eljáró bíróságot,

– a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását,

– az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával,

– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható,

– a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

A Vásárló az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezései platformot is igénybe veheti, melynek igénybevételéhez regisztráció szükséges. A honlap elérhető az alábbi linken:

http://ec.europa.eu/odr

Kelt: ……………………..